Studenti

Imprimare

 

ORARE STUDII DE LICENȚĂ (sem I / sem II - 2020 - 2021)  începând cu 01.10.2020, respectiv 22.02.2021

 

 

 ORARE STUDII DE MASTERAT (sem I / sem II - 2020 - 2021)  începând cu 01.10.2020, respectiv 22.02.2021

  • Sisteme Avansate de Telecomunicatii, Prelucrarea si Transmisia Informatiei (MET)
  • Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala (MAI) (sem. I - an Ian II, sem. II - an Ian II)
  • Auditul Sistemelor Energetice (MEG) (sem. I - an Ian II ~~~ sem. II - an Ian II)
  • Sisteme si Echipamente Moderne in Producerea si Utilizarea Energiei (MEM)
  • Integrated Electrical Systems Engineering in Vehicle (sem. I - an I, an II ~~~ sem. II - an I, an II)

 

Orar consultații - DAIIE 2019 - 2021

 

 

 

 

 

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design