Masterat

Imprimare

 

Sisteme Avansate de Telecomunicaţii, Prelucrarea si Transmisia Informatiei


 

 • Plan de invatamant
 • Prezentare program
 • Fise discipline
 • Competenţe program
 • Laboratoare/Echipamente program

 

Automatică Avansată, Productică şi Informatică Aplicată


 

 • Plan de invatamant
 • Prezentare program
 • Fise discipline
 • Competenţe program
 • Laboratoare/Echipamente program

 

 

 

 

Auditul Sistemelor Energetice


 Sisteme si Echipamente Moderne in Producerea si Utilizarea Energiei


 

 • Plan de invatamant
 • Prezentare program
 • Fise discipline
 • Competenţe program
 • Laboratoare/Echipamente program

 

 

 

 

Ingineria Sistemelor Electrice Integrate în Vehicule (în limba engleză)


 

 

 • Plan de invatamant
 • Prezentare program
 • Fise discipline
 • Competenţe program
 • Laboratoare/Echipamente program

 

 

 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design