Electrotehnica generala

Imprimare

Facultatea de Inginerie Electrica asigura pregatirea de specialitate in domenii de înalt nivel ale stiintei si tehnicii contemporane. Specializarea Electrotehnica pune în valoare inteligenta, potentialul profesional si disponibilitatile la efort intelectual si creativ ale tinerilor care o urmeaza.


În contextul dezvoltarii stiintei si tehnicii actuale, Specializarea Electrotehnica are perspective deosebite atat in evolutia intreprinderilor mici si mijlocii cu activitati in domeniul retelelor electrice, aparatelor si echipamenteleor electrice , masinilor si actionarilor electrice, al traductoarelor si sistemelor de achiziii de date , al sistemelor de reglare automata , in managementul si utilizarea energiei electrice conventionale si neconventionale, dar si in ceea ce priveste proiectarea sistemelor electrice si electroenergetice. Specializarea Electrotehnica din Facultatea de Inginerie Electrica asigura absolventilor acestora o diploma compatibila cu a facultatilor de profil din tarile Uniunii Europene si credite transferabile echivalente, astfel încât studentii si absolventii acestui domeniu îsi pot continua studiile de licenta, masterat si doctorat în toate tarile UE, cu sanse sporite de angajare pe piata interna si europeana a fortei de munca.