Electrotehnica generala

Imprimare

Facultatea de Inginerie Electrica asigura pregatirea de specialitate in domenii de înalt nivel ale stiintei si tehnicii contemporane. Specializarea Electrotehnica pune în valoare inteligenta, potentialul profesional si disponibilitatile la efort intelectual si creativ ale tinerilor care o urmeaza.


În contextul dezvoltarii stiintei si tehnicii actuale, Specializarea Electrotehnica are perspective deosebite atat in evolutia intreprinderilor mici si mijlocii cu activitati in domeniul retelelor electrice, aparatelor si echipamenteleor electrice , masinilor si actionarilor electrice, al traductoarelor si sistemelor de achiziii de date , al sistemelor de reglare automata , in managementul si utilizarea energiei electrice conventionale si neconventionale, dar si in ceea ce priveste proiectarea sistemelor electrice si electroenergetice. Specializarea Electrotehnica din Facultatea de Inginerie Electrica asigura absolventilor acestora o diploma compatibila cu a facultatilor de profil din tarile Uniunii Europene si credite transferabile echivalente, astfel încât studentii si absolventii acestui domeniu îsi pot continua studiile de licenta, masterat si doctorat în toate tarile UE, cu sanse sporite de angajare pe piata interna si europeana a fortei de munca.

 

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design