Master Electronica si Telecomunicatii

Imprimare

Studii de masterat, anul VI

Plan de invatamant - imagine globala pentru sistemul LMD   cifre scolarizare , taxe de inscriere si scolarizare

20 locuri bugetare + 40 locuri cu taxa

Contractele trebuie incheiate pana la data de 30.09.2008

 

Calculul mediei de admitere

100% media generala a examenului de licenta (MGL)

MGL = (MEL+MAS) / 2

MEL - Media examenului de licenta; MAS - Media aritmetica a anilor de studiu

Rezultatele se vor afisa in data de 25.09.2008 Contractele de studii se vor incheia in perioada: 25.09 - 30.09.2008 Perioada inscrieri: 11 iulie -24 septembrie 2008 Program inscrieri : 9-17 (Luni - Vineri); 9-12 (Sambata, Duminica) intre 11 si 30 iulie, 8-16 in luna august (fara S si D), 8-16 in luna septembrie (fara S si D)

Locatie: corp B1, parter, Biblioteca Tehnica, sau corp B1, et. III / B2, et. II (august)

Acte necesare pentru inscriere (metodologie admitere)

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta (*)
 • diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (*)
 • foaia matricola corespunzatoare specializarii de lunga durata (*)
 • certificatul de nastere in copie legalizata
 • certificat de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul)
 • adeverinta medicala tip
 • trei fotografii tip buletin de identitate
 • declaratie pe proprie raspundere - legalizata prin notariat, sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior unde candidatul a absolvit studiile de licenta, din care sa reiasa denumirea programului de masterat absolvit anterior si regimul de studiu in care acesta a fost finantat (de la buget sau cu taxa) - daca este cazul
 • chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere
 • cerere de inscriere (model) , declaratie pe proprie raspundere (model)       (*) - in original sau copie legalizata

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design