Cercetare Electronica si Telecomunicatii

Imprimare

Cercetare   Cercetarea se desfasoara pe urmatoarele directii:

 • 1. cercetare in cadrul proiectelor internationale - 1 proiect (propunere)
 • 2. cercetare in cadrul contractelor de cercetare PNCDI / 2007,2008 - 3 proiecte
 • 3. cercetare in cadrul contractelor de cercetare CEEX / 2006 - 5 proiecte
 • 4. cercetare in cadrul granturilor CNCSIS / 2007,2008 - 1 proiect
 • 5. cercetare in cadrul proiectelor interne UVT 6. cercetare in cadrul proiectelor cu agenti economici locali
 • 7. cercetare in cadrul zonei de doctorantura - tinerii cercetatori

Sumele gestionate in cadrul acestor proiecte insumeaza 2.130.000 RON, din care 62.000 RON investitie in echipamente de cercetare-dezvoltare, 216.000 RON investitie in tehnica de calcul si echipamente periferice, 65.000 RON produse software, 25.000 RON amenajari interioare si 101.200 taxe manifestari stiintifice, taxe membru IEEE, deplasari in strainatate.

Este in curs de acreditare Centrul de cercetare ISTI-MET.

Sunt operationale primele 2 sali de cercetare pentru masteranzi si studentii din zona de formare initiala (Licenta).

 

Pe parcursul anului 2007, s-au organizat 2 mese rotunde, manifestari ce se regasesc in cadrul contractelor de cercetare.

Din data de 1.01.2007, 9 cadre didactice si 5 studenti sunt membrii IEEE.

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design