Electronica si Telecomunicatii

Imprimare

Specializarile Electronica aplicata (1996) si Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (2004), au ca scop formarea de competente pentru ingineri in domeniul de licenta Inginerie electronica si telecomunicatii.

In acest sens in anul III studentul poate opta pentru una din cele 2 directii - Electronica aplicata (ELA) respectiv - Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (TST). Ambele specializari sunt acreditate - Electronica aplicata in anul 2005 si reevaluata in mai 2011 cand si-a pastrat calificativul maxim de incredere, iar specializarea Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii a fost in autorizare provizorie in perioada 2004 - 2011 iar din februarie 2012 este acreditata cu gradul maxim - incredere.  Specializarile de licenta (4 ani in sistem Bolognia) vor continua in cadrul studiilor de master (1.5 ani), cu specializarea – Sisteme Avansate de Telecomunicatii, Prelucrarea si Transmisia Informatiei (SAT). Planurile de invatamant respecta recomandarile ECTS (European Credit Transfer System) sistemul fiind implementat incepand cu anul universitar 1998-1999.

Diploma acordata - inginer in domeniul Inginerie electronica si telecomunicatii, a revenit in general unui procent de aproximativ 60% din totalul celor care initial au optat pentru acest domeniu.

Numarul de locuri bugetare la admitere a crescut in fiecare an, de la 25 in 2004 la 60 in prezent. La acestea s-au adaugat locuri cu taxa conform cifrei de scolarizare maxima aprobata de agentia de reglementare ARACIS.  Media minima la concursul de admitere din anul 2010 pentru locurile bugetare a fost 8.25, iar pentru cele cu taxa 6.11. Numarul de candidati pe 1 loc bugetar a fost de aproximativ 4 in 2004, 7 in 2005, 3 in 2006 si 2007, respectiv 2 in 2008, 2009 si 1.5 in 2010 si 2011.