Prezentarea domeniului de Doctorat Inginerie Elecrica

Imprimare

Scoala doctorala de inginerie electrica, functioneaza prin O.M. nr. 3597/14.04.2010 al MECTS si prin obtinerea titlului de conducator de doctorat de catre prof.dr.ing. Horia ANDREI si prof.dr.ing. Dinu COLTUC (O.M. nr. 4631/11.08.2010).

Autorizarea a fost posibila la capatul unui traseu îndelungat de creştere a calitatii proceselor de învatamânt, cercetare, management al structurilor Facultatii de Inginerie Electrica (FIE) respectiv a competentelor asimilate de catre corpul profesoral al FIE în special a celor ajunsi acum conducatori de doctorat, derulat pe parcursul a circa 17 ani.

În acest sens, Scoala doctorala, prin intermediul FIE si structurilor UVT, ofera – specializari de licenta si masterat acreditate de ARACIS, indicatori corespunzatori cu privire la personalul titularizat, centre de cercetare acreditate, acces la resurse de documentare nationale si internationale pe baza de abonament, spatii generoase de studiu, laboratoare performante, colaborări nationale si internationale cu universitati de prestigiu si firme de profil.

În structura de doctorat cu frecventa, planul de învatamânt abordeaza, în primul an, discipline precum – Simularea circuitelor electrice, Prelucrarea semnalelor si imaginilor, Sisteme distribuite, Conversia si stocarea energiilor regenerabile, Tehnici si echipamente pentru asigurarea calitatii energiei, Sisteme integrate pentru procesarea semnalelor, respectiv în urmatorii 2 ani, subiecte de cercetare în zone precum – sisteme pentru actiuni reale pentru reducerea rsicurilor de accidente din cauze electrice, masurarea ai analiza regimului deformant în instalaţii electrice, efecte introduse de schimbarea parametrilor circuitelor electrice liniare, marcare reversibila, tehnici de demozaicare, complixitatea algoritmilor max./min. etc.

Subiectele de cercetare şi subiectele tezelor de doctorat vor putea fi implementate în laboratoarele UVT, ale companiilor naţionale partenere tradiţionale, sau în cele ale partenerilor străini precum – Institutul Politehnic din Grenoble sau Institutul Politehnic din Torino cu care UVT a semnat contracte de colaborare pentru doctorat.

Conducători de Doctorat

  • Prof. univ. dr. VASILE Nicolae
  • Prof.univ.dr. ANDREI Horia - Leonard
  • Prof.univ.dr. COLTUC Dinu

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design