Tematica admitere Inginerie Electrica 2010

Imprimare

1. Circuite electrice liniare in regim de c,c., c.a. mono si trifazat, nesinusoidal

2. Legile teoriei macroscopice Maxwell-Hertz

3. Aplicaţii noi ale ingineriei electrice

4. Prelucrarea datelor si semnalelor in ingineria electrica

 

Bibliografie

- Andrei, H. – Bazele Electrotehnicii. Circuite electrice. Teorie şi aplicaţii, Editura Bibliotheca,Târgovişte, 2005.

- Andrei, H.; Popovici, D. – Teoria circuitelor electrice şi aplicaţiile ei, Editura Printech,Bucureşti, 1998.

- Andrei, H.; Popovici, D. – Teoria circuitelor electrice în regim sinusoidal şi aplicaţiile ei, Ed.Printech, Bucureşti, 1999.

- Andrei, H.; Popovici D.; Cepisca C. – Inginerie Electrica Moderna, vol. I si II, Editura Electra,Bucureşti, 2004.

- Coltuc, D. - Bazele prelucrarii imaginilor, Editura ICPE, 1999.

- Hănţilă, I.Fl.; Vasile, N.; Crânganu, B.; Gheorma, I.; Silaghi, M.; Leuca, T. – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic, Editura ICPE, Bucureşti, 1998.

- Hănţilă, I.Fl.; Leuca, T.; Ifrim, C. – Electrotehnica teoretică, Editura Electra, Bucureşti, 2002.

- Mocanu, C.I. - Teoria campului electromagnetic, Ed. didactica si pedagogica Bucuresti, 1992.

- Mocanu, C.I. – Teoria circuitelor electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.

- Popovici, D.; Andrei, H. – Electrotehnica şi aplicaţiile ei. Teoria câmpului electromagnetic şi aplicaţiile ei, Ed. Printech, Bucureşti, 1997.

- Preda, M.; Cristea, P.; Spinei, F. – Bazele electrotehnicii, vol. 1 şi 2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

- Vasile, N.,ş.a. – Ingineria Electrică-Probleme actuale-Raport de veghe tehnologică, Editura Electra, Bucureşti, 2010

- R.C. Gonzales, R.E. Woods, Digital image processing, Prentice-Hall,2002

- Prelucrarea numerica a semnalelor, A. Mateescu, s.a., Ed. Tehnica Bucuresti, 1997.

- Digital Signal Processing, J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Prentice-Hall, 1995, 2006

- D. Coltuc, Prelucrarea digitala a imaginilor. Tehnici neliniare, Editura ICPE, Bucuresti, ISBN 973-8067-07-3, 2000.

- D. Coltuc, Algoritmi pentru filtrare max/min, Editura ICPE, Bucuresti, ISBN 973-8067-11-1, 2000.

- D. Coltuc, Ph. Bolon, J-M. Chassery, Exact histogram specification, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 15, p. 1143–1152, 2006.

- J. Tian, Reversible Data Embedding Using a Difference Expansion, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Videotechnology, vol. 13, no. 8, p. 890-896, 2003.

- D. M. Thodi, J. J. Rodríguez, Expansion Embedding Techniques for Reversible Watermarking, IEEE Transactions on Image Processing vol. 16, no. 3, p. 721-730, 2007.

 

Teme de cercetare

- Studiul rapoartelor existente ale accidentelor din cauze electrice in Italia si Romania.

- Implementarea unui system pentru actiuni reale pentru reducerea riscurilor de accidente din cauze electrice.

- Masurarea efectelor introduse de schimbarea parametrilor circuitelor electrice liniare.

- Modelarea şi simularea senzitivităţilor in circuite electrice liniare.

- Identificarea echipamentelor electrico-casnice care produc regim deformant.

- Masurarea si analiza regimului deformant in instalatiile electrice casnice

- Contributii la dezvoltarea algoritmilor de marecare reversibila de mare capacitate

- Cercetari privind optimizarea algoritmilor de marcare reversibila

- Dezvoltarea si investigarea de aplicatii ale marcarii reversibile

- Cercetari privind imbunatatirea imaginilor

- Contributii la dezvoltarea tehnicilor de demozaicare

- Cercetari privind complexitatea algoritmilor max/min

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design