Documente SMC

Imprimare

Lista documentelor SMC

Procedura operationala - Monitorizarea si Integrarea Absolventilor pe Piata Fortei de Munca
Regulament - Examinarea si Notarea Studentilor
Centralizator chestionar studenti
Chestionar evaluare de catre studenti
Chestionar evaluare din partea colegilor
Formular concurs conferentiar profesors
Ghid privind structura RA
Regulament privind initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studiu si activitatilor de cercetare
Model cerere CEAC pentru evaluarea interna a rapoartelor de autoevaluare
Raport anual privind asigurarea calitatii educatiei 2008
Raport anual privind asigurarea calitatii educatiei 2009
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Grila de punctaj privind evaluarea candidatilor la ocuparea posturilor didactice de profesor si conferentiar
Regulament eval cadre didactice
Carta Universitatii
Codul Eticii si Integritatii Academice
Lista auditorilor interni
Regulament activitate didactica
Regulament de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti.doc
Regulament de functionare a Comisiei calitate
Regulament privind acordarea premiilor excelanta
Regulamentul privind evaluare si asigurarea calitatii
Regulament de organizare si functionare
Regulament intern
PROGRAM PRIVIND ASIGURAREA CALITATII IN ANUL 2009
Raport autoevaluare institutionala 2011
Procedura initiere programe studii
Formulare - anexe - ordin 4430 din 2009
ORDIN nr 946
Formulare
Lista de control a documentelor SMQ
Plan operational 2011
Plan strategic 2008 - 2011
Lista de control a documentelor SMQ sectiunea A - manualul calitatii si proceduri de sistem
Lista de control a documentelor SMQ Sectiunea C - Formulare
Lista de control a documentelor SMQ Sectiunea D - Lista documentelor externe
Raport anual 2009
Regulamentul privind activitatea universitara a studentilor 2010
Regulament privind examinarea si notarea studentilor
Regulament privind activitatea didactica
Fisa postului 2010


Situatia evaluarii cursurilor de catre studenti - 2009

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design