Misiunea Universtitatii Valahia din Targoviste

Imprimare

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, instituţie publică de învăţământ superior, a implementat sistemul european de învăţământ Licenţă–Masterat–Doctorat şi formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.

Universitatea “Valahia” îşi propune să promoveze şi să susţină – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – dezvoltarea unor componente culturale specifice:

 

Beneficiind de competenţa personalului didactic angajat, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, are capacitatea necesară pentru a  atrage şi a dezvolta proiecte ştiinţifice, proiecte structurale şi alte tipuri de proiecte la nivel regional, naţional şi european. Prin dezvoltarea cercetării ştiinţifice la nivelul universităţii, în cadrul colectivelor/departamentelor şi prin implicarea studenţilor de la formarea iniţială, masterat şi doctorat, în cadrul etapelor de realizare a proiectelor se obţine excelenţa în procesul educaţional.

Misiunea Universităţii “Valahia” din Târgovişte este de a se integra în elita universităţilor din România şi de: