Articole

Automatica si Informatica Aplicata

Imprimare

Catedra Ştiinţa Sistemelor, Automatică şi Informatică - SSAI este o structură legal organizată, parte componentă a Facultăţii de Inginerie Electrică din Universitatea Valahia din Târgovişte. Aceasta coordonează activitatea studenţilor specializării Automatică şi Informatică Aplicată (AIA), din domeniul de licenţă INGINERIA SISTEMELOR, precum şi a specializării de master Productică şi Informatică Industrială (PII).

Catedra, încă de la infiinţarea ei, a deservit şi deserveşte, în continuare, prin membrii ei, atât activităţi didactice, de cercetare, cât şi activităţi administrative în cadrul Universităţii. Catedra acoperă, prin orele pe care le deţine, mai multe specializări ale Universităţii. Studenţi de la diferite domenii - economic, juridic, umanist, teologic şi bineînteles, tehnic – sunt instruiţi în laboratoarele catedrei. Gradul de umplere al laboratoarelor este, în medie, de 80%, iar în restul timpului, ele stau la dispoziţia studenţilor pentru a-şi definitiva lucrările şi proiectele specifice profilului.

Departamentul de Automatică, Informatică și Inginerie Electrică - DAIIE:

https://aiie.valahia.ro/

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design