Articole

Misiunea Universtitatii Valahia din Targoviste

Imprimare

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, instituţie publică de învăţământ superior, a implementat sistemul european de învăţământ Licenţă–Masterat–Doctorat şi formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.

Universitatea “Valahia” îşi propune să promoveze şi să susţină – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – dezvoltarea unor componente culturale specifice:

 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru învăţământ, ştiinţă, economie, activităţi sociale, inginerie, teologie, etc.;
 • promovarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă;
 • promovarea unui cult al învăţării permanente şi inovatoare;

 

Beneficiind de competenţa personalului didactic angajat, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, are capacitatea necesară pentru a  atrage şi a dezvolta proiecte ştiinţifice, proiecte structurale şi alte tipuri de proiecte la nivel regional, naţional şi european. Prin dezvoltarea cercetării ştiinţifice la nivelul universităţii, în cadrul colectivelor/departamentelor şi prin implicarea studenţilor de la formarea iniţială, masterat şi doctorat, în cadrul etapelor de realizare a proiectelor se obţine excelenţa în procesul educaţional.

Misiunea Universităţii “Valahia” din Târgovişte este de a se integra în elita universităţilor din România şi de:

 • a dezvolta sistemul educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni;
 • a satisface cerinţele clienţilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
 • a dezvolta cercetarea ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale, proiecte finanţate din fonduri structurale sau fonduri locale care să conducă la creşterea eficienţei organizaţionale;
 • a asigura resursele financiare în vederea desfăşurării în condiţii optime a tuturor activităţilor;
 • a dezvolta şi moderniza spaţiile destinate procesului educaţional, cercetării ştiinţifice, bibliotecilor, cazării studenţilor şi activităţilor administrative.
 • a satisface cerinţele părţilor interesate (părinţi, angajatori, comunitatea locală, s.a.).

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design