Articole

Alegeti FIE

Imprimare
 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice prin atragerea de fonduri din proiecte nationale si internationale;
 • parteneriate public private - Schneider Electric Romania, Renault Technologies;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 6 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;
 • 40 cadre didactice titulare, circa 800 studenţi (licenţă, masterat, doctorat) şcolarizaţi în fiecare an şcolar;
 • colaborări internaţionale cu 5 state ale UE (Franţa, Italia, Spania, Danemarca, Norvegia) şi circa 15 universităţi;
 • 3 centre de cercetare (CC-IEETI, DCEM, AE), 5 laboratoare de cercetare, 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • organizator pentru 1 conferinţă internaţională, 1 naţională, 4 sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
 • coordonator pentru chapter-ul BTS (Broadcast Technology Society) şi partener la chapter-ul CIS (Computational Inteligence Society);
 • toate cursurile/seminariile/laboratoarele sunt prezente on-line, pe platforma MOODLE;
 • circa 24 laboratoare renovate în 2015, echipate cu aparatură performantă pentru laborator sau cercetare;
 • practică în producţie – 12 săptămâni la nivelul anului III; agenţi economici implicaţi – Renault, OtelInox, Arctic, Schneider Electric Romania, Blom, N&L PrestCom, Terra Soft - Fonica, Flax Computers, DAF, SEE, Electro Prod Telecom, InfoBit Consult, Avigeo.

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design