Master Automatica si Informatica Aplicata

Imprimare

Programul de studii masterale Productică şi Informatică Industrială reprezintă o direcţie de aprofundare a cunoştinţelor pentru absolventul studiilor de licenţă din domeniul Ingineria Sistemelor sau din domenii conexe acestuia. Programul de studii de masterat în Productică şi Informatică Industrială a fost iniţiat în anul universitar 2004-2005. În anul 2007, prin Hotarâre de Senat se transformă în Automatică Avansată, Productică şi Informatică Industrială (specializare în curs de acreditare).

Programul de studii de masterat Productică şi Informatică Industrială este oportun şi în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cerinţele actuale ale forţei de muncă din România şi în special, din judeţul Dâmboviţa.

Planul de învăţământ al specializării de masterat Productică şi Informatică Industrială este în acord cu obiecte didactice din planul de învăţământ al specializării Automatică şi Informatică Aplicată, urmărind ca disciplinele fundamentale în formarea inginerească a inginerului automatist să fie dezvoltate în ciclul de masterat.

Plan de învăţământ   Download

Programe analitice ale disciplinelor de studii   Download

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design