Cercetare SSAI

Imprimare

În urma studiului realizat de Asociaţia Ad Astra, cu privire la situaţia cercetării ştiinţifice din România, pe baza publicaţiilor din curentul ştiinţific principal (indexate ISI),a rezultat un clasament în care Universitatea „Valahia" din Târgovişte ocupă locul 7 între instituţiile de învăţământ superior din România, în anul 2007.

Cercetarea ştiinţifică ce se desfăşoară în Universitatea „Valahia" din Târgovişte are trei componente: cercetarea ştiinţifică internă, cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă pe baze contractuale şi cercetarea ştiinţifică prin programe internaţionale. În Universitatea „Valahia" din Târgovişte au funcţionează 2 institute de cercetare ştiinţifică, 10 centre de cercetare recunoscute de CNCSIS şi 5 centre de cercetare la nivelul universităţii.

Cercetarea ştiinţifică universitară din cadrul Catedrei de Ştiinţa Sistemelor, Automatică şi Informatică, se desfăşoară în cadrul unor colective de lucru formate din cadre didactice titulare şi asociate din Catedră, studenţi ai specializării Automatică şi Informatică Aplicată (cu precădere studenţii din anii IV şi V) şi cursanţii înscrişi la programul de masterat: Automatică Avansată, Productică şi Informatică Industrială.

Regulamentul de funcţionare a activităţii de cercetare ştiinţifică a universităţii

Experienţa dobândită prin programe a membrilor catedrei SSAI în perioada 2003 - 2007

Publicaţii ştiinţifice ale membrilor catedrei SSAI în perioada 2003-2008

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design