Automatica si Informatica Aplicata

Imprimare

Catedra Ştiinţa Sistemelor, Automatică şi Informatică - SSAI este o structură legal organizată, parte componentă a Facultăţii de Inginerie Electrică din Universitatea Valahia din Târgovişte. Aceasta coordonează activitatea studenţilor specializării Automatică şi Informatică Aplicată (AIA), din domeniul de licenţă INGINERIA SISTEMELOR, precum şi a specializării de master Productică şi Informatică Industrială (PII).

Catedra, încă de la infiinţarea ei, a deservit şi deserveşte, în continuare, prin membrii ei, atât activităţi didactice, de cercetare, cât şi activităţi administrative în cadrul Universităţii. Catedra acoperă, prin orele pe care le deţine, mai multe specializări ale Universităţii. Studenţi de la diferite domenii - economic, juridic, umanist, teologic şi bineînteles, tehnic – sunt instruiţi în laboratoarele catedrei. Gradul de umplere al laboratoarelor este, în medie, de 80%, iar în restul timpului, ele stau la dispoziţia studenţilor pentru a-şi definitiva lucrările şi proiectele specifice profilului.

http://www.ssai.valahia.ro/index.shtml