Admitere 2018

Imprimare

  UVT - grad de incredere ridicat

Toate specializarile FIEETI sunt acreditate  

 

Prezentare FIEETI 2018 (pdf)

 

1) Admiterea la studii universitare de licenta 

 Admiterea candidatilor inscrisi la studii universitare de licenta in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste, in anul universitar 2018/2019, se face prin CONCURS - criteriul de admitere fiind media examenului de bacalaureat - pondere 100%.

In cazul in care un candidat se inscrie la doua sau mai multe domenii de licenta din structura Universitatii "Valahia" Targoviste, acesta beneficiaza de o reducere a taxei de 50% a taxei de inscriere incepand cu a doua inscriere.

 

6 - 26 septembrie 2018

Specializari Dom. Buget Taxa RP
 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 12 24 National
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 6 6 National
 Energetica Industriala (EI) IEI 17 13 National
 Electrotehnica (EH) IEH 11 13 National
TOTAL   46 56 National
Cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora la nivel national
 

Serie comuna de concurs pentru 102 locuri (46 bugetare si 56 cu taxa pentru studentii romani) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 46 candidati ocupand loc bugetar, urmatorii 56 loc cu taxa. 

 
Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii - 36 locuri (12 bugetare, 24 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor - 12 locuri (6 bugetare si 6 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica - 30 locuri (17 bugetare si 13 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 24 locuri (11 bugetare si 13 cu taxa).
 
 • 6 - 26 septembrie inscrieri in sediul Facultatii, corp A, parter (Campus)
 • 27 septembrie afisarea rezultatelor (inscrisi septembrie 2018)
 • 27,28 septembrie incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 28 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)
  Inscrieri Contracte

 Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

 

 

 Ingineria Sistemelor (AIA)

 

 

 Inginerie Energetica (EI)

 

 

 Inginerie Electrica (EH)

 

 

 "Romani de pretutindeni"

 

 

 

 9 - 30 iulie 2018

 Specializari Dom. Buget Taxa

 RP

 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 60 30 National
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 30 8 National
 Energetica Industriala (EI) IEI 25 13 National
 Electrotehnica (EH) IEH 25 13 National
Total   140 64 National

Cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora la nivel national

 

Serie comuna de concurs pentru 204 locuri (140 bugetare si 64 cu taxa pentru studentii romani) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 140 candidati ocupand loc bugetar, urmatorii 64 loc cu taxa. 

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii90 locuri (60 bugetare, 30 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor - 38 locuri (30 bugetare si 8 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica38 locuri (25 bugetare si 13 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 38 locuri (25 bugetare si 13 cu taxa).

 
 • 9 - 30 iulie inscrieri in sediul Facultatii, corp A, parter (Aleea Sinaia, nr. 13)
 • 31 iulie afisarea rezultatelor (inscrisi iulie 2018)
 • 1 - 31 august incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 3 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)

Anunturi importante (click) ! 

Inscrieri

Contracte

 Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

31.07.2018 

3.09.2018 

 Ingineria Sistemelor (AIA)

31.07.2018 

3.09.2018 

 Inginerie Energetica (EI)

31.07.2018 

3.09.2018 

 Inginerie Electrica (EH)

31.07.2018

3.09.2018

 "Romani de pretutindeni"

31.07.2018

 

 Informatii suplimentare admitere


 

  • Fisa de inscriere (link);
  • Declaratie pe proprie raspundere (student la alte programe de studii);
  • Carte de identitate;
  • Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalenta cu aceasta, in original sau copii conform cu originalul (la facultate) sau legalizate; absolventii promotiei 2017 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat o adeverinat tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat;
  • Certificat de nastere in copie legalizata sau conform cu originalul (la facultate);
  • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la examenul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
  • 3 fotografii tip 3/4 cm;
  • dosar plic;
  • chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere;
  • certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, in original, sau copie legalizata, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare
  • acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii / in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic);
  • candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale in care se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din OM 427/1979;

 Documente pentru inscriere   |   TAXE


 


2) Admiterea la studii universitare si de masterat

La Universitatea Valahia din Targoviste poti fi ADMIS LA MASTER prin intermediul unui interviu cu pondere de 40% respectiv a mediei de la examenul de diploma cu pondere de 60%.

 

Criteriu de admitere - 60% media examenului de diploma + 40% interviu
 9 iulie - 21 septembrie 2018
Specializari Dom. Buget Taxa
 Sisteme Avansate de Telecomunicatii, prelucrarea si transmisia informatiei (SAT) IET 16 34
 Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala (AAPII) IES 16 14
 Controlul Avansat al Sistemelor Complexe (CASC - limba franceza)  IES - 20
 Auditul Sistemelor Energetice (ASE) IEI 16 34
 Sisteme si Echipamente Moderne in producerea si utilizarea energiei (SEM) IEH 16 9
 Electrical systems engineering integrated in vehicles (în limba engleză) IEH 11 14
TOTAL   75 125
 • 9 iulie - 22 septembrie inscrieri in facultate (Aleea Sinaia, nr. 13)
 • 24 - 26 septembrie sustinere interviu
 • 26 septembrie - ora 24, afisarea rezultatelor
 • 26 - 28 septembrie - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 28 septembrie - afisarea rezultatelor finale

 


 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design