Admitere 2017

Imprimare

  UVT - grad de incredere ridicat

Toate specializarile FIEETI sunt acreditate  

 Prezentare FIEETI 2017 (pdf)

 

1) Admiterea la studii universitare de licenta 

 Admiterea candidatilor inscrisi la studii universitare de licenta in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste, in anul universitar 2017/2018, se face prin CONCURS - criteriul de admitere fiind media examenului de bacalaureat - pondere 100%.

In cazul in care un candidat se inscrie la doua sau mai multe domenii de licenta din structura Universitatii "Valahia" Targoviste, acesta beneficiaza de o reducere a taxei de 50% a taxei de inscriere incepand cu a doua inscriere.

 

11 - 30 iulie 2017

 Specializari Dom. Buget Taxa

 Moldoveni

 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 65 27 3
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 37 2 1
 Energetica Industriala (EI) IEI 30 9 1
 Electrotehnica (EH) IEH 28 11 1
Total   160 49 6

 * - cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora

 

Serie comuna de concurs pentru 209 locuri (160 bugetare si 55 cu taxa pentru studentii romani) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 160 candidati ocupand loc bugetar, urmatorii 49 loc cu taxa. 6 locuri bugetare sunt acordate studentilor moldoveni. 

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii95 locuri (65 bugetare, 27 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor39 locuri (37 bugetare si 2 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica40 locuri (30 bugetare si 9 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 40 locuri (28 bugetare si 11 cu taxa).

 
 • 11 - 30 iulie inscrieri in sediul Facultatii, corp A, parter (Aleea Sinaia, nr. 13)
 • 31 iulie afisarea rezultatelor (inscrisi iulie 2015)
 • 1 - 31 august incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 1 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)
Anunturi 

Inscrieri

Contracte

 Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

 31.07.2017

 

 Ingineria Sistemelor (AIA)

 31.07.2017

 

 Inginerie Energetica (EI)

 31.07.2017

 

 Inginerie Electrica (EH)

 31.07.2017

 

 Studenti moldoveni

31.07.2017

 

 Informatii suplimentare admitere


 

  • Fisa de inscriere (link);
  • Declaratie pe proprie raspundere (student la alte programe de studii);
  • Carte de identitate;
  • Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalenta cu aceasta, in original sau copii conform cu originalul (la facultate) sau legalizate; absolventii promotiei 2017 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat o adeverinat tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat;
  • Certificat de nastere in copie legalizata sau conform cu originalul (la facultate);
  • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la examenul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
  • 3 fotografii tip 3/4 cm;
  • dosar plic;
  • chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere;
  • certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, in original, sau copie legalizata, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare
  • acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii / in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic);
  • candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale in care se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din OM 427/1979;

 Documente pentru inscriere   |   TAXE


 


2) Admiterea la studii universitare si de masterat

La Universitatea Valahia din Targoviste poti fi ADMIS LA MASTER prin intermediul unui interviu cu pondere de 40% respectiv a mediei de la examenul de diploma cu pondere de 60%.

 

Criteriu de admitere - 60% media examenului de diploma + 40% interviu
 11 iulie - 21 septembrie 2017
Specializari Dom. Buget Taxa
 Sisteme Avansate de Telecomunicatii, prelucrarea si transmisia informatiei (SAT) IET 15 35
 Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala (AAPII) IES 15 15
 Controlul Avansat al Sistemelor Complexe (CASC - limba franceza)  IES 10 10
 Auditul Sistemelor Energetice (ASE) IEI 15 35
 Sisteme si Echipamente Moderne in producerea si utilizarea energiei (SEM) IEH 15 35
TOTAL   70 130
 • 11 iulie - 21 septembrie inscrieri in facultate (Aleea Sinaia, nr. 13)
 • 22, 23 septembrie sustinere interviu
 • 25 septembrie - ora 24, afisarea rezultatelor
 • 26 - 28 septembrie - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 29 septembrie - afisarea rezultatelor finale

 


 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design