Admitere 2015

Imprimare

  UVT - grad de incredere ridicat

Toate specializarile FIEETI sunt acreditate  

 Prezentare FIEETI 2015 (pdf)

 

1) Admiterea la studii universitare de licenta 

 Admiterea candidatilor inscrisi la studii universitare de licenta in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste, in anul universitar 2014/2015, se face prin CONCURS - criteriul de admitere fiind media examenului de bacalaureat - pondere 100%.

In cazul in care un candidat se inscrie la doua sau mai multe domenii de licenta din structura Universitatii "Valahia" Targoviste, acesta beneficiaza de o reducere a taxei de 50% a taxei de inscriere incepand cu a doua inscriere.

 

4 - 17 septembrie 2015

 Specializari Dom. Buget Taxa

 Buget*

 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 8 25 1
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 3 3 1
 Energetica Industriala (EI) IEI 11 11 1
 Electrotehnica (EH) IEH 3 12 1
Total   25 51 4

 * - cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora

 

Serie comuna de concurs pentru 76 locuri (25 bugetare si 51 cu taxa) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 25 studenti ocupand loc bugetar, urmatorii 51 loc cu taxa. Separat exista 4 locuri bugetare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate sau diaspora.

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii33 locuri (8 bugetare, 25 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor6 locuri (3 bugetare si 3 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica22 locuri (11 bugetare si 11 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 15 locuri (3 bugetare si 12 cu taxa).

 
 • 4 - 17 septembrie inscrieri in sediul Facultatii, corp A, parter (Aleea Sinaia, nr. 13)
 • 21 septembrie afisarea rezultatelor (inscrisi septembrie 2015)
 • 22 - 26 septembrie incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 30 septembrie - afisarea listelor finale (contracte)
Anunturi 

Inscrieri

Contracte

 Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

21.09.2015

30.09.2015

 Ingineria Sistemelor (AIA)

 21.09.2015 

30.09.2015

 Inginerie Energetica (EI)

 21.09.2015

30.09.2015

 Inginerie Electrica (EH)

 21.09.2015

30.09.2015

 

6 - 30 iulie 2015

 Specializari Dom. Buget Taxa

 Buget*

 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 64 25 1
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 34 5 1
 Energetica Industriala (EI) IEI 27 12 1
 Electrotehnica (EH) IEH 26 13 1
Total   151 55 4

 * - cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora

 

Serie comuna de concurs pentru 206 locuri (151 bugetare si 55 cu taxa) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 151 studenti ocupand loc bugetar, urmatorii 55 loc cu taxa. Separat exista 4 locuri bugetare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate sau diaspora.

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii89 locuri (64 bugetare, 25 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor39 locuri (34 bugetare si 5 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica39 locuri (27 bugetare si 12 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 39 locuri (26 bugetare si 13 cu taxa).

 
 • 6 - 30 iulie inscrieri in sediul Facultatii, corp A, parter (Aleea Sinaia, nr. 13)
 • 31 iulie afisarea rezultatelor (inscrisi iulie 2015)
 • 1 - 31 august incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 1 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)
Anunturi 

Inscrieri

Contracte

 Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

 31.07.2015

 01.09.2015

 Ingineria Sistemelor (AIA)

 31.07.2015

 01.09.2015

 Inginerie Energetica (EI)

 31.07.2015

 01.09.2015

 Inginerie Electrica (EH)

 31.07.2015

 01.09.2015

 Informatii suplimentare admitere 2015


 

  • Fisa de inscriere;
  • Declaratie pe proprie raspundere (student la alte programe de studii);
  • Carte de identitate;
  • Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalenta cu aceasta, in original sau copii legalizate; absolventii promotiei 2012 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat o adeverinat tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat;
  • Certificat de nastere in copie legalizata;
  • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la examenul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
  • 3 fotografii tip 3/4 cm;
  • dosar plic;
  • chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere;
  • certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, in original, sau copie legalizata, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare
  • acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii / in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic);
  • candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale in care se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din OM 427/1979;

 Documente pentru inscriere


 


2) Admiterea la studii universitare si de masterat

La Universitatea Valahia din Targoviste poti fi ADMIS LA MASTER doar prin CONCURS DE DOSARE!
In cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei este necesara sustinerea unui interviu profesional.

Criteriu de admitere - 60% media examenului de diploma + 40% interviu
 6 iulie - 17 septembrie 2015
Specializari Dom. Buget Taxa
 Sisteme Avansate de Telecomunicatii, prelucrarea si transmisia informatiei (SAT) IET 15 35
 Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala (AAPII) IES 15 15
 Controlul Avansat al Sistemelor Complexe (CASC - limba franceza)  IES 11 9
 Auditul Sistemelor Energetice (ASE) IEI 15 9
 Sisteme si Echipamente Moderne in producerea si utilizarea energiei (SEM) IEH 15 10
TOTAL   71 78
 • 6 iulie - 17 septembrie inscrieri la Biblioteca Tehnica (Aleea Sinaia, nr. 13)
 • 18, 19 septembrie sustinere interviu
 • 21 septembrie - ora 24, afisarea rezultatelor
 • 22 - 26 septembrie (ora 12) - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 30 septembrie - afisarea rezultatelor finale

 


 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design