Admitere 2014

Imprimare

  UVT - grad de incredere ridicat

Toate specializarile FIEETI sunt acreditate  

 Prezentare FIEETI 2014 (pdf), Prezentare PPT

 

1) Admiterea la studii universitare de licenta 

 Admiterea candidatilor inscrisi la studii universitare de licenta in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste, in anul universitar 2013/2014, se face prin CONCURS - criteriul de admitere fiind media examenului de bacalaureat - pondere 100%.

In cazul in care un candidat se inscrie la doua sau mai multe domenii de licenta din structura Universitatii "Valahia" Targoviste, acesta beneficiaza de o reducere a taxei de 50% a taxei de inscriere incepand cu a doua inscriere.

 5 - 21 septembrie 2014
 Specializari Dom. Buget Taxa

 Buget*

 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 11 31 2
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 2 8 0
 Energetica Industriala (EI) IEI 7 13 1
 Electrotehnica (EH) IEH 13 14 1
Total   32 66 4
 • * - cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora
 

Serie comuna de concurs pentru 98 locuri (32 bugetare si 66 cu taxa) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 29 studenti ocupand loc bugetar, urmatorii 66 loc cu taxa. Separat exista 4 locuri bugetare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate sau diaspora.

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii - 42 locuri (11 bugetare, 31 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor - 10 locuri (2 bugetare si 8 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica - 20 locuri (7 bugetare si 13 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 27 locuri (13 bugetare si 14 cu taxa). Numerele afisate pot sa sufere modificari in data de 31.08.2014, dupa semnarea contractelor de studii.

 
 • 4 - 20 septembrie inscrieri la Biblioteca Tehnica (B-dul Unirii 18-24)
 • 21 septembrie afisarea rezultatelor (inscrisi iulie 2013)
 • 22 - 27 septembrie incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 27 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)
 • 28 - 29 septembrie - completare acte aditionale buget
 • 30 septembrie - afisare liste finale
   Inscrieri  Contracte

Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

  21.09.2014

 

Ingineria Sistemelor (AIA)

  21.09.2014

 

Inginerie Energetica (EI)

  21.09.2014

 

Inginerie Electrica (EH)

  21.07.2014

 

 

7 - 30 iulie 2014

 Specializari Dom. Buget Taxa

 Buget*

 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 62 31 2
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 32 6 2
 Energetica Industriala (EI) IEI 26 13 1
 Electrotehnica (EH) IEH 25 14 1
Total   145 64 6

 * - cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora

 

Serie comuna de concurs pentru 209 locuri (145 bugetare si 64 cu taxa) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 145 studenti ocupand loc bugetar, urmatorii 64 loc cu taxa. Separat exista 8 locuri bugetare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate sau diaspora.

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii93 locuri (62 bugetare, 31 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor38 locuri (32 bugetare si 6 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica39 locuri (26 bugetare si 13 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 39 locuri (25 bugetare si 14 cu taxa).

 
 • 7 - 30 iulie inscrieri la Biblioteca Tehnica (B-dul Unirii 18-24)
 • 31 iulie afisarea rezultatelor (inscrisi iulie 2013)
 • 1 - 2 septembrie incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 2 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)
 

Inscrieri

Contracte

 Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

 31.07.2014

 02.09.2014

 Ingineria Sistemelor (AIA)

 31.07.2014

 02.09.2014

 Inginerie Energetica (EI)

 31.07.2014

 02.09.2014

 Inginerie Electrica (EH)

 31.07.2014

 02.09.2014

 


 

  • Fisa de inscriere;
  • Declaratie pe proprie raspundere (student la alte programe de studii);
  • Carte de identitate;
  • Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalenta cu aceasta, in original sau copii legalizate; absolventii promotiei 2012 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat o adeverinat tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat;
  • Certificat de nastere in copie legalizata;
  • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la examenul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
  • 3 fotografii tip 3/4 cm;
  • dosar plic;
  • chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere;
  • certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, in original, sau copie legalizata, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare
  • acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii / in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic);
  • candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale in care se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din OM 427/1979;

 Documente pentru inscriere


 


2) Admiterea la studii universitare si de masterat

La Universitatea Valahia din Targoviste poti fi ADMIS LA MASTER doar prin CONCURS DE DOSARE!
In cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei este necesara sustinerea unui interviu profesional.

Criteriu de admitere - 60% media examenului de diploma + 40% interviu
 7 iulie - 18 septembrie 2014
Specializari Dom. Buget Taxa
 Sisteme Avansate de Telecomunicatii, prelucrarea si transmisia informatiei (SAT) IET 15 25
 Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala (AAPII) IES 15 15
 Controlul Avansat al Sistemelor Complexe (CASC - limba franceza)  IES 10 10
 Auditul Sistemelor Energetice (ASE) IEI 15 9
 Sisteme si Echipamente Moderne in producerea si utilizarea energiei (SEM) IEH 15 10
TOTAL   70 69
 • 7 iulie - 18 septembrie inscrieri la Biblioteca Tehnica (B-dul Unirii 18-24)
 • 19, 20 septembrie sustinere interviu
 • 21 septembrie - ora 24, afisarea rezultatelor
 • 22 - 27 septembrie (ora 12) - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 30 septembrie - afisarea rezultatelor finale

 


 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design