Admitere 2012

Imprimare

Admitere 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

        UVT - grad de incredere ridicat
        Toate specializarile FIE sunt acreditate
         
           
 click pe imagine - download pliant (rosu, alb) si prezentare PPT
informatii suplimenatare - site Universitatea VALAHIA din Targoviste 

 

1) Admiterea la studii universitare de licenta
Admiterea candidatilor inscrisi la studii universitare de licenta in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste, in anul universitar 2012/2013, se face prin CONCURS - criteriul de admitere fiind media examenului de bacalaureat - pondere 100%.

In cazul in care un candidat se inscrie la doua sau mai multe domenii de licenta din structura Universitatii "Valahia" Targoviste, acesta beneficiaza de o reducere a taxei de 50% a taxei de inscriere incepand cu a doua inscriere.

 

         

 

Criteriu de admitere - 100% media la bacalaureat
 5 - 26 septembrie 2012
 Specializari Dom. Buget Taxa

 Buget*

 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 10 34 3
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 4 8 1
 Energetica Industriala (EI) IEI 7 8 2
 Electrotehnica (EH) IEH 2 38 2
Total   23 88 8

 * - cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora

 Acreditare conform ARACIS - EH, EI, AIA, ELA, TST si acreditare institutionala

 

Serie comuna de concurs pentru 111 locuri (23 bugetare si 88 cu taxa) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 23 studenti ocupand loc bugetar, urmatorii 88 loc cu taxa. Separat exista 8 locuri bugetare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate sau diaspora.

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii44 locuri (10 bugetare, 34 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor12 locuri (4 bugetare si 8 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica15 locuri (7 bugetare si 8 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica40 locuri (2 bugetare si 38 cu taxa).

 
 • 5 - 26 septembrie (ora 12) inscrieri la Biblioteca Tehnica (B-dul Unirii 18-24)
 • 26 septembrie - ora 24, afisarea rezultatelor
 • 27 - 29 septembrie (ora 12) - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 29 septembrie - afisarea rezultatelor finale
 

 Inscrieri

Contracte 

 Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

 26.09.2012

 29.09.2012

 Ingineria Sistemelor (AIA)

 26.09.2012

 29.09.2012

 Inginerie Energetica (EI)

 26.09.2012

 29.09.2012

 Inginerie Electrica (EH)

 26.09.2012

 29.09.2012

 


 

 

 9 - 30 iulie 2012
 Specializari Dom. Buget Taxa

 Buget*

 Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 58 34 3
 Electronica Aplicata (ELA) IET
 Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 30 9 1
 Energetica Industriala (EI) IEI 30 8 2
 Electrotehnica (EH) IEH 25 38 2
Total   143 89 8

 * - cifra de scolarizare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate si diaspora

 

Serie comuna de concurs pentru 232 locuri (143 bugetare si 89 cu taxa) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 143 studenti ocupand loc bugetar, urmatorii 89 loc cu taxa. Separat exista 8 locuri bugetare pentru tinerii de origine romana din R. Moldova, tari invecinate sau diaspora.

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii92 locuri (58 bugetare, 34 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor39 locuri (30 bugetare si 9 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica38 locuri (30 bugetare si 8 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica63 locuri (25 bugetare si 38 cu taxa).

 
 • 9 - 30 iulie (ora 12) inscrieri la Biblioteca Tehnica (B-dul Unirii 18-24)
 • 30 iulie - ora 24, afisarea rezultatelor (inscrisi iulie 2012)
 • 31 iulie - 3 septembrie (ora 12) - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 3 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)
 

 Inscrieri

Contracte

 Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

 30.07.2012

 03.09.2012

 Ingineria Sistemelor (AIA)

 30.07.2012

 03.09.2012

 Inginerie Energetica (EI)

 30.07.2012

 03.09.2012

 Inginerie Electrica (EH)

 30.07.2012

 03.09.2012

 


 

  • Fisa de inscriere;
  • Declaratie pe proprie raspundere (student la alte programe de studii) (anexa 7);
  • Carte de identitate;
  • Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalenta cu aceasta, in original sau copii legalizate; absolventii promotiei 2012 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat o adeverinat tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat;
  • Certificat de nastere in copie legalizata;
  • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la examenul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
  • 3 fotografii tip 3/4 cm;
  • dosar plic;
  • chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere;
  • certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, in original, sau copie legalizata, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare (anexa 9)
  • acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii / in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic);
  • candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale in care se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din OM 427/1979;

 Documente pentru inscriere (PDF)


 


2) Admiterea la studii universitare si de masterat
La Universitatea Valahia din Targoviste poti fi ADMIS LA MASTER doar prin CONCURS DE DOSARE!
Dar in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica este necesara sustinerea unui interviu profesional.

 

Criteriu de admitere - 60% media examenului de diploma + 40% interviu
 5 - 26 septembrie 2012
Specializari Dom. Buget Taxa
 Sisteme Avansate de Telecomunicatii, prelucrarea si transmisia informatiei (SAT) IET 13 37
 Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala (AAPII) IES 13 17
 Controlul Avansat al Sistemelor Complexe (CASC - limba franceza)  IES 11 13
 Auditul Sistemelor Energetice (ASE) IEI 13 11
 Sisteme si Echipamente Moderne in producerea si utilizarea energiei (SEM) IEH 13 12
TOTAL   63 91

 

 • 5 - 26 septembrie (ora 12) inscrieri la Biblioteca Tehnica (B-dul Unirii 18-24)
 • 26 septembrie - ora 24, afisarea rezultatelor
 • 27 - 29 septembrie (ora 12) - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 29 septembrie - afisarea rezultatelor finale

 

Specializari Inscrieri Contracte
 Sisteme Avansate de Telecomunicatii (SAT) 26.09.2012 29.09.2012
 Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala (AAPII) 26.09.2012 29.09.2012
 Auditul Sistemelor Energetice (ASE) 26.09.2012 29.09.2012
 Sisteme si Echipamente Moderne (SEM) 26.09.2012 29.09.2012

 


 

 

3) Admitere la Doctorat

 


 

 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design