Admitere 2020

Imprimare

Admitere 20202019 | 201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

 

  UVT - grad de incredere ridicat

Toate specializarile FIEETI sunt acreditate  


     

Pentru înscrieri online ne găsiți aici (click pe imaginea de mai jos)

 

Acum poți accesa aplicația pentru preînscriere.

Durează 10 minute în 5 pași.

În perioada 7 - 21 septembrie poți să parcurgi ultimii 3 pași.

 

Poți accesa portalul admiterii online prin click pe imaginea din stânga.

 

Mult succes !

 

1) Admiterea la studii universitare de licenta 

 
Admiterea candidatilor inscrisi la studii universitare de licenta in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste, in anul universitar 2020/2021, se face prin CONCURS - criteriul de admitere fiind media examenului de bacalaureat - pondere 100%.
 
In cazul in care un candidat se inscrie la doua sau mai multe domenii de licenta din structura Universitatii "Valahia" Targoviste, acesta beneficiaza de o reducere a taxei de 50% a taxei de inscriere incepand cu a doua inscriere.
 
 7 - 21 septembrie 2020
 Specializari  Dom. Buget Taxa
Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 20 28
Electronica Aplicata (ELA) IET 
Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES  4 26
Energetica Industriala (EI) IEI  11 14
Electrotehnica (EH) IEH  13 14
Total   48 82
 

Taxa de înscriere - 130 lei (se plătește online la înscriere

 

Serie comuna de concurs pentru 130 locuri (48 bugetare si 82 cu taxa pentru studentii romani) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 48 candidati ocupand loc bugetar, urmatorii 82 loc cu taxa. 

 
Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii - 48 locuri (20 bugetare, 28 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor - 30 locuri (4 bugetare si 26 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica - 25 locuri (11 bugetare si 14 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 27 locuri (13 bugetare si 14 cu taxa).
 
 • 7 - 21 septembrie inscrieri online / in functie de reglementari si la facultate
 • 22 septembrie afisarea rezultatelor (inscrisi septembrie 2020)
 • 23 - 26 septembrie incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 28 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)
 • 29 septembrie - completare act aditional buget
 • 30 septembrie - afisare liste finale
 

Inscrieri

Contracte

Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Infromationale (IET)

   

Ingineria Sistemelor (IES)

   

Inginerie Energetica (IEI)

   

Inginerie Electrica (IEH)

   

Candidati din Republica Moldova

   
 
 

 8 - 28 iulie 2020

 Specializari Dom. Buget Taxa
Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii (TST) IET 57 38
Electronica Aplicata (ELA) IET
Automatica si Informatica Aplicata (AIA) IES 30 30
Energetica Industriala (EI) IEI 25 15
Electrotehnica (EH) IEH 25 15
Total   137 98
 

 Taxa de înscriere - 130 lei (se plătește online la înscriere)

 

Serie comuna de concurs pentru 235 locuri (137 bugetare si 98 cu taxa pentru studentii romani) - distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 137 candidati ocupand loc bugetar, urmatorii 98 loc cu taxa. 

 

Domeniile sunt: IET - Inginerie Electronica si Telecomunicatii95 locuri (57 bugetare, 38 cu taxa - locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES - Ingineria Sistemelor - 60 locuri (30 bugetare si 30 cu taxa), IEI - Inginerie Energetica40 locuri (25 bugetare si 15 cu taxa) si IEH - Inginerie Electrica - 40 locuri (25 bugetare si 15 cu taxa).

 
 • 8 - 28 iulie inscrieri online / in functie de reglementari si la facultate
 • 29 iulie afisarea rezultatelor (inscrisi iulie 2020)
 • 30 iulie - 14 august incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 1 septembrie - afisarea rezultatelor finale (contracte)
 • 2-3 septembrie - completare act aditional buget

 

Inscrieri

Contracte

Inginerie Electronica si Telecomunicatii (ELA+TST)

29.07.2020 

 

Ingineria Sistemelor (AIA)

29.07.2020

 

Inginerie Energetica (EI)

29.07.2020

 

Inginerie Electrica (EH)

29.07.2020

 

Candidati din Republica Moldova

   

 Informatii suplimentare admitere


Contractele de studii se semnează (program 9 - 17) până în 14 august

Taxa de înmatriculare - 200 lei (se plătește la semnarea contractului)

  • Fisa de inscriere (link);
  • Declaratie pe proprie raspundere (student la alte programe de studii);
  • Carte de identitate;
  • Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalenta cu aceasta, in original sau copii conform cu originalul (la facultate) sau legalizate; absolventii promotiei 2017 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat o adeverinat tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat;
  • Certificat de nastere in copie legalizata sau conform cu originalul (la facultate);
  • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la examenul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
  • 3 fotografii tip 3/4 cm;
  • chitanta pentru achitarea taxei de inscriere;
  • certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, in original, sau copie legalizata, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare
  • acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii / in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic);
  • candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale in care se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din OM 427/1979;

 Mai multe informatii gasiti aici


 


2) Admiterea la studii universitare si de masterat

La Universitatea Valahia din Targoviste poti fi ADMIS LA MASTER prin intermediul unui interviu cu pondere de 40% respectiv a mediei de la examenul de diploma cu pondere de 60%.

 

Criteriu de admitere - 60% media examenului de diploma + 40% interviu
 8 iulie - 21 septembrie 2020
Specializari Dom. Buget Taxa
Sisteme Avansate de Telecomunicatii, prelucrarea si transmisia informatiei (SAT) IET 16 34
Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala (AAPII) IES 16 14
Auditul Sistemelor Energetice (ASE) IEI 15 35
Sisteme si Echipamente Moderne in producerea si utilizarea energiei (SEM) IEH 15 10
Electrical systems engineering integrated in vehicles (în limba engleză) IEH 10 15
TOTAL   72 108
       
 • 8 iulie - 21 septembrie inscrieri in facultate (Aleea Sinaia, nr. 13)
 • 22 septembrie sustinere interviu
 • 23 septembrie - ora 24, afisarea rezultatelor
 • 23 - 26 septembrie - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 28 septembrie - afisarea rezultatelor finale